Report

Site name:
Sv. Križ
Site features:
fortificationS
Settlement:
Slope
Topographic unit:
Materija
Topographic area:
Sežana
Country:
Slovenia

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Plesničar Ljudmila [Slope] Arheološka najdišča Slovenije Ljubljana 1975 139
Ciglenečki Slavko K problemu kulturne in časovne opredelitve nekaterih utrjenih prostorov v Sloveniji. On the problem of the definition and dating of several fortified sites in Slovenia Arheološki vestnik 29 Ljubljana 1978 487