Report

Site name:
Križenca
Site features:
stray find
Time span:
700 - 1000
Settlement:
Lipe
Topographic unit:
Ljubljana
Topographic area:
Ljubljana
Country:
Slovenia
Archeological site description:
- v strugi Ljubljanice (potapljači)

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Knific Timotej Sekerovitá hrivna iz reke Ljubljanice (Slovenija) Archaeologica Slovaca Monographiae VII Nitra 2004 191-195
Knific Timotej Ljubljanica po naselitvi Slovanov Ljubljanica, kulturna dediščina reke Ljubljana 2009 124, 304-305
Knific Timotej Early mediaeval hoards of iron items in Slovenia. Ranosrednjovjekovne ostave željeznih predmeta u Sloveniji Archaeologia Adriatica 4 Zadar 2010 85-98