Report

Site name:
Pod Kotom - sever
Site features:
Unfortified settlement, small settlement, pit buildings, settlement, Ceramics
Time span:
650 - 1300
Settlement:
Krog
Topographic unit:
Murska Sobota
Topographic area:
Murska Sobota
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: Območje trase avtoceste vzhodno od nadvoza lokalne ceste Krog - Bakovci., Odlomki zgodnjesrednjeveške lončenine, datirani med sredino 7. in 9. stoletje, so bili odkriti znotraj temnejše lise zemlje s pretežno bronastodobno lonečnino. Verjetno gre za naknadni zgodnjesrednjeveški vkop v bronastodobni kontekst, ki pa med samo raziskavo ni bil zaznan. Lončenina, datirana med 11. in 13. stoletje je bila odkrita v dveh jamah..Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, sintetična objava, tipološka (lastna), videli material, malo najdb, Starejšo fazo naselbine predstavljajo odlomki lončenine, med katerimi je odlomek lonca z jamičasto površino in enostavnim rahlo preoblikovanim ustjem (S3), ki ga lahko z veliko verjetnostjo datiramo v čas med sredino 7. in konec 9. stoletja. Mlajšo fazo naselbine pa predstavljajo odlomki loncev z različnimi zapletenimi ustji, ki jih lahko datiramo med 11. in 13. stoletje..Natančnost lokacije: natančna lokacija