Report

Site name:
Gradišče (Ljubična)
Site features:
Elevation, settlement
Time span:
350 - 450
Hamlet:
Ljubična
Settlement:
Zbelovska gora
Topographic unit:
Loče
Topographic area:
Celje
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, privzeto po objavi, videli material, malo najdb, Poznorimsko obdobje je zanesljivo, poselitev v 2. pol. 5. in v 6. st. pa ne. Morda gre v tem času za občasno zatočišče, vendar ni dovolj elementov za to..Opis lokacije in najdišča: Na najvišjem izmed vrhov Zbelovske gore, imenovanem Ljubična gora, ok. 270 m nad dolino Dravinje., Znotraj velikega okopa PZG gradišča je manjši okop. Sondiranja so odkrila, da gre za 0,8 cm širok poznorimski zid, ki omejuje poznorimsko naselbino. V notranjosti 150 x 75 m velikega utrjenega prostora na vrhu hriba ni videti sledov ruševin, le nekaj manjših zravnanih prostorov. Drobne najdbe (predv. detektorske) moške (vojaške) noše govorijon za prisotnost vojaške posadke. V naselbini sta bila odkrita tudi dva depoja..Natančnost lokacije: natančna lokacija