Report

Site name:
Grad
Site features:
stray find, stray find
Time span:
500 - 1000
Settlement:
Reka
Topographic unit:
Cerkno
Topographic area:
Tolmin
Region:
Carinthia
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Detektoraš Stanko Makuc je na strmem SZ pobočju hriba Grad leta 2002 našel železno puščično ost s krilci.

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Flego Stanko Dve zgodnjesrednjeveški najdbi iz Polic pri Cerknem Idrijski razgledi XLIX, št. 2, 2004 Idrija 2004 96-99