Report

Site name:
Velike njive
Site features:
agricultural settlement, large settlement, ground floor buildings, there is no elevation, settlement, Ceramics, Building equipment
Time span:
800 - 1100
Settlement:
Velika vas
Topographic unit:
Leskovec pri Krškem
Topographic area:
Krško
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, tipološka (lastna), sintetična analiza objavljena in lastna,.Natančnost lokacije: natančna lokacija.Opis lokacije in najdišča: Koord. odvzeti na sredini 400 m dolgega razpona naselbinskih ostankov., Zgodnjesrednjeveška nižinska naselbina ob Velikovaškem potoku na ledini Velike njive pri Veliki vasi pri Krškem se je raztezala v dolžini najmanj 400m in v širini do 20m, kolikor je bila izkopana leta 2003 (Mason 2018, 92-93 in 100: Sl. 5; prim. Mason 2006, 230-231). Odkrili so ostanke plitvo vkopanih stavb, jame za kole različnih stavb, nasutja hodnih površin, odpadne in shrambene jame, globoke jame kot silose ali vodnjake ter skoraj izključno lončenino, kamenje in ožgano glino. V osrednjem delu naselbine.Naselbina zamejena z jarkoma S-J na vsaki strani (Mason 2006, 230).