Report

Site name:
Nova tabla
Site features:
settlement, flat graveyard, cemetery
Time span:
500 - 900
Settlement:
Murska Sobota
Topographic unit:
Murska Sobota
Topographic area:
Murska Sobota
Country:
Slovenia
Archeological site description:
- izkopavanja na trasi avtoceste 1999

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Guštin Mitja Prvi Prekmurci? Piramida spomina Ljubljana 2000 6
Hegedi Boris Keramika in gomile, stare dva tisoč let Piramida spomina Ljubljana 2000 6
Bitenc Polona, Knific Timotej (editors) Od Rimljanov do Slovanov. Predmeti. Razstava, Narodni muzej Slovenije v Ljubljani, 2. junij - 15. november 2000 Ljubljana 2001 št. 271-272
Guštin Mitja Nova odkritja o naselitvi Slovanov na Slovenskem Delo, sreda, 19. septembra 2001 Ljubljana 2001 4
Komplet Bojana Osnovne oblike zgodnjesrednjeveške naselbinske keramike z najdišča Murska Sobota - Nova Tabla Univ. v Ljubljani, FF, Odd. za arheologijo (Arheologija zgod. srednjega veka, za šolsko leto 2000/2001) Celje 2001
Guštin Mitja Minljivost pšenice, vrča, hiše Delo, dodatna priloga, 9.11.2002 Ljubljana 2002
Guštin Mitja, Tiefengraber Georg Oblike in kronologija zgodnjesrednjeveške lončenine na Novi tabli pri Murski Soboti. Formen und Chronologie frühmittelalterlicher Keramik in Nova tabla bei Murska Sobota Zgodnji Slovani. Zgodnjesrednjeveška lončenina na obrobju vzhodnih Alp. Die frühen Slawen. Frühmittelalterliche Keramik am Rand der Ostalpen Ljubljana 2002 46-63
Guštin Mitja Nova Tabla pri Murski Soboti Zemlja pod vašimi nogami. Arheologija na avtocestah Slovenije. Vodnik po najdiščih (Dnevi evropske kulturne deiščine) Ljubljana 2003 199-201
Guštin Mitja, Knific Timotej Zgodnjeslovanska naselbina zemljank Zemlja pod vašimi nogami. Arheologija na avtocestah Slovenije. Vodnik po najdiščih (Dnevi evropske kulturne deiščine) Ljubljana 2003 85-88
Guštin Mitja Začetki slovanskega naseljevanja na Slovenskem. The beginnings of Slav settlements in Slovenia Časopis za zgodovino in narodopisje 75, Nova vrsta 40, 2-3 zv. Maribor 2004 253-265
Guštin Mitja Rani srednji vijek od alpskih obronaka do Panonije Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu 24 Zagreb 2007 289-299
Pavlovič Daša Novi izsledki terenskih raziskav na Novi tabli pri Murski Soboti Srednji vek / Mittelalter. Arheološke raziskave med Jadranskim morjem in Panonsko nižino. / Archäologische Forschungen zwischen der Adria und der Pannonischen Tiefebene Ljubljana 2008 49-52
Guštin Mitja Slovansko skeletno grobišče na Novi tabli pri Murski Soboti Srednji vek / Mittelalter. Arheološke raziskave med Jadranskim morjem in Panonsko nižino. / Archäologische Forschungen zwischen der Adria und der Pannonischen Tiefebene Ljubljana 2008 53-57
Pleterski Andrej Zgodnjesrednjeveška naselbina na blejski Pristavi. Tafonomija, predmeti in čas. / Frühmittelalterliche Siedlung Pristava in Bled. Taphonomie, Fundgegenstände und zeitliche Einordnung Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 19 Ljubljana 2010 90-91,93-96, 102-106, 108, 120-139
Pavlovič Daša Zgodnjesrednjeveška poselitev severovzhodne Slovenije: Primer najdišča Nova Tabla pri Murski Soboti doktorska disertacija Koper 2013
Guštin Mitja Konstrukcija brez sledu. Staroslovanske zemljanke iz Prekmurja in pastirski stan iz obrežja Skadarskega jezera (Traceless construction. Early Slavic pit-huts from the Prekmurje region, Slovenia, and a shepherd’s dwelling on the shores of Lake Skadar, Montenegro) opera Instituti Archaeologici Sloveniae 30 (Studia Praehistorica in Honorem Janez Dular) Ljubljana 2014 405-414
Pavlovič Daša Začetki zgodnjeslovanske poselitve Prekmurja / Beginnings of the Early Slavic settlement in the Prekmurje region, Slovenia Arheološki vestnik 68 Ljubljana 2017 351-358
Kerman Branko Arheološke raziskave ob širjenju gramoznice na Novi tabli pri Murski Soboti Arheologija v letu 2017 - dediščina za javnost Ljubljana 2018 25-26
Guštin Mitja Raziskovanje preteklosti: zgodnjeslovanski naseljenci ob Muri Slovani, naša dediščina / Our heritage: the Slavs (ur. J. Lux, B. Štular, K. Zainer) Ljubljana 2018 28-41
Kerman Branko Arheološka slika slovanske poselitve Prekmurja Slovani, naša dediščina / Our heritage: the Slavs (ur. J. Lux, B. Štular, K. Zainer) Ljubljana 2018 55-68