Report

Site name:
Gradišče nad Pivko = Gradišče na Štuclju
Site features:
fortification / tower
Time span:
350 - 450
Settlement:
Pivka
Topographic unit:
Naklo
Topographic area:
Kranj
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: Konglomeratni pomol je s treh strani prepadno odsekan, proti vzhodu pa zavarovan z obrambnim nasipom in jarkom., Na južnem delu z nasipom in jarki zavarovanega prostora so vidni ostanki kvadratnega stolpa, ki je bil delno zgrajen iz rimskih spolij..Kakovost podatkov in datiranje: , privzeto po objavi, po stari objavi, Stolp bi lahko pripadal poznorimskemu burgusu. Okopi, ki so vidni v okolici, verjetno niso v povezavi s stolpom in so mlajši (srednji vek?). Predmeti v žganinski plasti, ki nekateri kažejo na 6. st., bi lahko bili povezani s fazo uničenja stolpa..Natančnost lokacije: natančna lokacija