Report

Site name:
Dolge njive
Site features:
a burial ground without a church, cemetery up to 500 m from the village, Cremation grave, Flat burial ground, Single grave (up to 10), plaine - burial ground, there is no elevation, cemetery, Ceramics, Costume and jewelry, Ecofacts
Time span:
540 - 700
Settlement:
Brstje
Topographic unit:
Rogoznica
Topographic area:
Ptuj
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, tipološka (lastna), sintetična analiza objavljena in lastna,.Opis lokacije in najdišča: Na območju nekdanje, danes zasute gramoznice. Na polju S od vasi Brstje, ok. 100 m od ježe 7-8 m visoke dravske rečne terase., 115/2 k.o. Brstje, Med raziskavo latenskega grobišč so bili v neposredni medsebojni bližini odkriti kupček žganine z kostmi, lonec in bronasta zapestnica s konci v obliki stiliziranih živalskih glavic. Zaradi medsebojne bližine je bila najdba opredeljena kot žgan grob. Verjetneje je, da zapestnica in lonček ne pripadata istemu grobu.