Report

Site name:
Rakova Jelša = Ljubljanica
Site features:
stray find
Time span:
700 - 900
Settlement:
Ljubljana
Topographic unit:
Ljubljana
Topographic area:
Ljubljana
Country:
Slovenia

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Bitenc Polona, Knific Timotej Arheološko najdišče Ljubljanica.The Ljubljanica as an archaeological site ARGO, Časopis slovenskih muzejev 40/2 Ljubljana 1997 22, 26
Bitenc Polona, Knific Timotej (editors) Od Rimljanov do Slovanov. Predmeti. Razstava, Narodni muzej Slovenije v Ljubljani, 2. junij - 15. november 2000 Ljubljana 2001 št. 332
Karo Špela Oprema konja v zgodnjem srednjem veku (magistrsko delo) Univ. v Lj., FF, Oddelek za arheologijo Ljubljana 2003 36
Karo Špela Die Typologie der frühmittelalterlichen Steigbügel aus slowenischen Fundorten Archaeologica Slovaca Monographiae VII Nitra 2004 170
Knific Timotej Ljubljanica po naselitvi Slovanov Ljubljanica, kulturna dediščina reke Ljubljana 2009 123-127