Report

Site name:
Sv. Martin
Site features:
church, Elevation, Cult place
Time span:
870 - 2021
Settlement:
Velenje
Topographic unit:
Velenje
Topographic area:
Šoštanj
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: vzhodni del gotskega dela Sv. Martina, Nizek greben nad Velenjsko kotlino. Zgodnjesrednjeveški grobovi se ustavljajo v ravni črti. Najverjetneje so bili vkopani ob leseni cerkvi. Grobovi imajo enako usmeritev kot sedanja cerkev, ki se je ravnala po starejših cerkvenih zgradbah in ne po grobovih. Cerkev je usmerjena proti ruševini gradu Šoštanj..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, brez konteksta, tipološka (lastna), po stari objavi, Verjetno leseno cerkvico dastirajo sočasni grobovi