Report

Site name:
Site features:
burials next to / in the church, cemetery up to 500 m from the village, Skeleton grave, Flat burial ground, Single grave (up to 10), direction SE, Slope - burial ground, Elevation, cemetery
Time span:
1100 - 1500
Settlement:
Lebmach
Topographic unit:
Liebenfels
Topographic area:
St. Veit a. d. Glan - Št. Vid
Region:
Carinthia
Country:
Austria
Archeological site description:
Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, tipološka (lastna), videli material, malo najdb, Grobovi so brez pridatkov v smeri S-J ali J-S, kar pomeni proti sosednji cerkvi in najverjetneje predstavljajo del nekoč velikega cerkvenega pokopališča v času visokega in poznega srednjega veka..Opis lokacije in najdišča: pri kopanju temeljev za gospodarsko stavbo posesti Lebmach št.10, strmo pobočje, ki se južno od vaške cerkve sv. Bartolomeja spušča proti JJV