Report

Site name:
sv. Lovrenc nad Bašljem
Site features:
Elevation, settlement, Ceramics, Building equipment, Costume and jewelry
Time span:
450 - 650
Settlement:
Bašelj
Topographic unit:
Preddvor
Topographic area:
Kranj
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: Koordinata pobrana na cerkvici sv. Lovrenca, Hrib na južnem obronku Storžiča. Poznoantična naselbina je obdana z obzidjem, v notranjosti so vidne antropogene terase..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, privzeto po objavi, po stari objavi, pozna antika