Report

Site name:
hl. Augustinus
Site features:
church, there is no elevation, Cult place
Time span:
1020 - 2020
Settlement:
St. Margarethen im Lungau
Topographic unit:
St. Margarethen im Lungau
Topographic area:
Tamsweg
Region:
Salzburg
Country:
Austria
Archeological site description:
Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, privzeto po objavi, po stari objavi, Od sedanje cerkve sta starejši dve gradbeni fazi, ki so ju izkopavalci datirali s historičnim modelom, Paul Gleirscher pa navaja primerljive tlorise in najstarejšo zgradbo postavlja v 11. st..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Opis lokacije in najdišča: znotraj in zunaj sedanje cerkve, St. Margarethen 76, Cerkev nekoč na robu polja vzhodno ob vasi. Do vaškega jedra oddaljena 230 m, do vaške cerkve sv. Marjete 200 m. V dolinskem dnu na desni strani potoka Lasnitz.