Report

Site name:
Sv. Jurij
Site features:
burials next to / in the church, cemetery up to 500 m from the village, Skeleton grave, Flat burial ground, 10-60 graves, plaine - burial ground, cemetery
Time span:
880 - 940
Settlement:
Legen
Topographic unit:
Šmartno pri Slovenjem Gradcu
Topographic area:
Slovenj Gradec
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Kakovost podatkov in datiranje: , tipološka (lastna), sintetična analiza objavljena in lastna, Najmlajši predmet v grobovih je prstan PR0104_0002, ki se zanesljivo pojavlja od okoli 940 dalje. Zgodnejši začetek je manj verjeten. Vendar konec pokopavanja po 940 prav tako ni verjeten, ker v grobovih ni naglavnih obročkov tipa _0909, ki se sicer pojavijo že okoli 920. Zanesljivo zaporedje stratigrafske verige grobov 38, 46, 40 kaže, da je pokopavanje trajalo najmanj 60 let, kar postavlja začetek pokopavanja okoli 880..Opis lokacije in najdišča: Cerkev Sv. Jurija stoji na robu prodnate terase 40 m nad dolino Mislinje.Terasa poteka proti VJV. Tej smeri sledi tudi cerkev. Okrog nje je danes travnik, nekoč pa je bilo to pokopališče. Mimo cerkve gre pot iz Šmartna proti Kopam na Pohorju. , Grobišče, nedvomno ob sočasni cerkvici, na ravnini nad ježo, ki se spušča proti jugozahodu..Natančnost lokacije: natančna lokacija