Report

Site name:
Grofovsko 2
Site features:
agricultural settlement, Unfortified settlement, small settlement, pit buildings, there is no elevation, settlement, Ceramics
Time span:
630 - 775
Settlement:
Murska Sobota
Topographic unit:
Murska Sobota
Topographic area:
Murska Sobota
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, sintetična objava, tipološka (lastna), videli material, malo najdb, Odkriti so bili odlomki prostoročno izdelanih loncev z enostavnim obvrtenim ustjem, kakršne lahko opredelimo v skupini S2 in S3, mlajših oblik na najdišču ni. Na podlagi tega in C14 datacije (2 sigma 654-775) lahko najdišče opredelimo med drugo tretjino 7. in 8. stoletje..Opis lokacije in najdišča: Križišče Tomšičeve ulice in južne obvoznice mesta Murska Sobota., Ovalna jama, velikosti 3 x 3,2 m, z zgodnjesrednjeveško lončenino.