Report

Site name:
Nova Tabla
Site features:
a burial ground without a church, cemetery over 500 m from the village, Skeleton grave, Flat burial ground, 10-60 graves, plaine - burial ground, there is no elevation, cemetery, Ceramics
Time span:
800 - 900
Settlement:
Murska Sobota
Topographic unit:
Murska Sobota
Topographic area:
Murska Sobota
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: med avtocesto in južnim delom Soboškega jezera, Skupina najmanj 13 grobov, v katerih pa so se okostja že povsem razgradila. V grobovih so bili trije lončki ter nekaj železnih odlomkov. Grobovi so različnih usmeritev..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, sintetična objava, tipološka (lastna), videli material, malo najdb, Grobove datirajo lončki tipa S2, S3 in S4 ter C14 datacija. Grobišče je zanesljivo obstajalo v 9. st.