Report

Site name:
Gradišče
Site features:
Elevation, Single find, Costume and jewelry
Time span:
900 - 1000
Settlement:
Dobrna
Topographic unit:
Dobrna
Topographic area:
Celje
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, brez konteksta, privzeto po objavi, po stari objavi,.Opis lokacije in najdišča: , Za najdišče Vrba pri Dobrni - Arheološko najdišče Gradišče (EŠD 4255) obstajajo površinske najdbe lončenine (topografski ogledi) in detektorska najdba (srebrn pozlačen trodelni okov). Timotej Knific ga postavlja v 10. stoletje (Knific 2001, 106; 354). Lončenina je prazgodovinska in domnevno poznoantična..Drugačno najdišče ali najdba: Višinska najdba (gl. Štular in Eichert 2020: Hilltop Sites with Early Medieval Military Finds in the Eastern Alpine Area. Reverse Engineering of Predictive Modelling).