Report

Site name:
Jugobruna (= Tekstilindus)
Site features:
a burial ground without a church, cemetery up to 500 m from the village, Skeleton grave, Flat burial ground, Single grave (up to 10), direction NE, Slope - burial ground, Terrace edge / embankment, cemetery, Ceramics, Tool, weapons, Costume and jewelry
Time span:
730 - 830
Settlement:
Gorenja Sava
Topographic unit:
Kranj
Topographic area:
Kranj
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, tipološka (lastna), videli material, malo najdb, Bradavičasta spona, ki se pojavijo v prvi polovici 8. st. in prstan PR0105_0800, ki so v uporabi v 9. st., vendar ni predmetov, ki se pojavljajo od 830 dalje..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Opis lokacije in najdišča: nekdanja predilnica Tekstilindusa, Rob Savske terase nad desnim bregom Save. 1930 so pri gradnji tovarne Jugobruna našli več okostij. Dokumentirana sta bila dva, eden je imel poleg lončka še pasno spono nož in puščico. Razbitine še več posod, nekatere imajo drugotno ožgane prelome, kar kaže na razbito posodo v ognju. Možno je, da so bili tam tudi žgani grobovi.