Report

Site name:
Nova tabla - zahod
Site features:
there is no elevation, settlement, Ceramics, Tool
Time span:
670 - 900
Settlement:
Murska Sobota
Topographic unit:
Murska Sobota
Topographic area:
Murska Sobota
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: Zahodni del AC postajališča, Ravninska naselbina z naselbinskimi jamami in stojkastimi stavbami..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, sintetična objava, privzeto po objavi, sintetična analiza objavljena in lastna, DAša Pavlovič datira z lončenino in C14.