Report

Site name:
Sv. Mihael
Site features:
church, other site
Time span:
1167 - 2021
Settlement:
Pilštanj
Topographic unit:
Lesično
Topographic area:
Celje
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Kakovost podatkov in datiranje: pisni vir, ni 1 niti 3, privzeto po objavi, sintetična analiza objavljena in lastna, 950-1100. Potencialna zgodnjesrednjeveška cerkev po pisnih virih. Materialni dokazi trenutno manjkajo. Prva pisna omemba 1167..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Opis lokacije in najdišča: , Pražupnija s sedežem pri cerkvi sv. Mihaela v Pilštanju naj bi obstajala že vsaj leta 1016, ko je cesar Henrik II. grofu Viljemu II. podelil 30 kraljevih kmetij v Kozjem. Pražupnija naj bi bila patriarhatska ustanova druge polovice 10. stoletja za kronsko ozemlje med spodnjo Savo in mejo s Podravsko krajino (Höfler 2016, 361)..Drugačno najdišče ali najdba: Potencialna zgodnjesrednjeveška cerkev po pisnih virih. Materialni dokazi trenutno manjkajo.