Report

Site name:
Sv. Martin
Site features:
there is no elevation, Single find, Ceramics
Time span:
700 - 1000
Settlement:
Šmartno
Topographic unit:
Cerklje
Topographic area:
Kranj
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: Ob cerkvi sv. Martina, Pri izkopavanjih ob cerkvi sv. Martina so bili najdnei odlomki antične, poznoantične in tudi dva zgodnjesrednjeveške lončenine..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Drugačno najdišče ali najdba: house.Kakovost podatkov in datiranje: , privzeto po objavi, po stari objavi, dva odlomka lončenine z valovnico