Report

Site name:
Grofovsko 1
Site features:
agricultural settlement, Unfortified settlement, small settlement, pit buildings, there is no elevation, settlement, Ceramics, other household items, Costume and jewelry
Time span:
600 - 900
Settlement:
Murska Sobota
Topographic unit:
Murska Sobota
Topographic area:
Murska Sobota
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, tipološka (lastna), po stari objavi, V literaturi je navedena datacija med 7. in 9. stoletjem, opredeljena na podlagi tipokronološke analize lončenine in C14 datacijah..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Opis lokacije in najdišča: Prostor južne mestne obvoznice in okoliških njiv jugozahodno od trgovskega centra na Kroški ulici 58., Odkritih je bilo 25 večjih jam različne oblike in jam za stojke.