Report

Site name:
Sv. Kancijan
Site features:
Elevation, settlement, Ceramics
Time span:
450 - 600
Settlement:
Unec
Topographic unit:
Rakek
Topographic area:
Postojna
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Natančnost lokacije: natančna lokacija.Opis lokacije in najdišča: Nad dolino Raka, Cerkvica stoji na obmoju PZG gradišča, nad dolino potoka Raka..Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, privzeto po objavi, videli material, malo najdb, Nekaj keramike (amfore LRA 1, sigilata in grobe keramika) kaže na pozno antiko, ostalo je novoveško